100K kawani baka masibak sa trabaho

Ayon sa Department of Labor and Employment, higit 3,000 negosyo ang nagsabing pansamantala o permanente silang magasara sa harap ng coronavirus pandemic.