Anti family CBCP Church

Divorce bill, ‘anti-family’ – CBCP

Dahil sa pagmamadali na sa Mababang Kapulungan na maging ganap na batas ang divorce bill, hindi na rin pinatagal pa ng Simbahang Katoliko na magpahayag ng labis na pagkadismaya.