DA naduwag sa All Day ni Villar

Nabahag ang buntot ng Department of Agriculture sa paglabag ng All Day Supermarket ng pamilya Villar sa suggested retail price na tinakda nito para sa ilang agrikultural na produkto, tulad ng manok o dressed chicken at pigue o kasim ng baboy.