Antiviral drugs, wa epek sa COVID-19

Hindi umepekto ang ‘antiviral drugs’ na inaasahang makakagamot sa mga pasyenteng nagpositibo sa coronavirus dise ase 2019 (COVID-19) sa isinagawang pag-aaral, ayon sa mga researcher mula sa China.