Botohan sa ilang barangay, palalawigin

Maaaring palagpasin sa alas-tres ngayong hapon ang botohan sa mga presinto na naantala ang pagbubukas o hindi eksaktong alas-siyete nakapag-umpisa ang botohan.