Mga aso nakiprotesta para sa ABS-CBN

Nagprotestang muli ang BMP, National Union Journalist of the Philippines, McLisseians supporters at iba pang mga journalist at organisasyon sa harap ng ABS-CBN para ipaglaban ang press freedom.