TRAIN Law ng mga Pilipino

Sa mga hindi mas­yadong nakakaintindi, ang bagong batas pambuwis ay tila pabigat sa mamamayang Filipino pero kung titingnan niyo nang malapitan marahil ay magbabago ang mga isip ninyo.