Bicar umanib sa Gazz

Sumapi si Alina Joyce Bicar na sa Petro Gazz para sa parating na 2022 Premier Volleyball League.