GAB wagi bilang Commission of the Year

Napanalunan ng Games and Amusements Board (GAB) ang Commission of the Year award mula sa ginaganap na 59th Convention ng World Boxing Council (WBC) sa Mexico City.