mr-trabaho-joel-villanueva

Ginhawa sa Pagnenegosyo

Ayon sa World Bank, bumaba po ang ranking ng Pilipinas sa “ease of doing business” o ginhawa sa pagnenegosyo sa bansa. Sa hanay ng 190 ekonomiya, pang-113 po tayo ngayong 2018 mula sa pang-99 na ranggo natin noong 2017.