Transparency sa pamamahala

Sa gitna ng iba’t ibang masasalimuot na isyu, isang positibong tala ang mataas na ranggo ng Pilipinas sa Open Budget Survey (OBS) para sa 2017 na inilabas kamakailan ng International Budget Partnership (IBP).