strike-revilla

Summer na naman!

Summer na. Ma­tindi ang init. Mahapdi sa balat ang sikat ng araw. Ibayong pag-iingat ang kaila­ngan ng mga pamilya, kabataan, at nakatatanda para lubos na ma-enjoy ngayong tag-init.