Sawa nahuli sa gitna ng baha sa QC

Madaling-araw nitong Martes, nagkagulo ang ilang residente sa gitna ng baha sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City dahil may nahuli silang sawa na mahigit limang talampakan ang haba.