magdalo-gary-alejano

China-dependent foreign policy ni Duterte

Patuloy ang pagpapalakas ng China ng kanilang puwersa militar sa loob mismo ng sarili nating bakuran. Sa kabila nito, ang ating Pangulo ay tahimik lamang at siya pang nagpapaliwanag para sa China. Habang ang ating karatig-bansa na Vietnam ay mariing tinututulan ang militarisasyon sa South China Sea.


magdalo-gary-alejano

Palala pa ang katiwalian

Ayon sa pinakabagong report ng Corruption Perception Index ng Transparency International lumala pa ang katiwalian sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyong Duterte.