Mag-adopt ng LGU

Ang kasalukuyang krisis sa Albay ay mu­ling magpapamalas ng pagkakaisa at pagbabayanihan ng sambayanang Filipino.