76
magdalo-gary-alejano
Oct 16, 2017 @ 14:51

Change is coming…from us

Kamakailan ay naimbitahan akong dumalo at magsalita sa Pista ng Nuestra Señora Del Pilar sa Mina, Iloilo. Kabilang sa aking ibinahagi ay ang kahalagahan ng pagbabago sa ating sarili upang makamit ang pagbabagong inaasam para sa ating bansa. Naisip kong dapat yata ay mas marami ang maabot ng mensaheng ito. Hayaan niyong ibahagi ko rin sa kolum na ito.

Marami sa atin ay napakadaling mahulog sa mga mabubulaklak na salita at matatamis na pangako ng mga nangangandidato kahit sa masusing pagsusuri nama’y, ang mga proklamasyong ito ay wala namang kasusta-sustansya. Kaunting ganansya lang o ilang kilong bigas at mga de lata, tinatanaw na ito ng marami bilang utang na loob sa kanilang mga opisyal, gayong hindi naman dapat tanawin ito bilang isang utang, sapagkat ito ay tungkulin ng mga lingkod-bayan bilang inyong naihalal na tagapamahala.

Iwaksi na natin ang lumang kaisipan na pagturing sa ating mga opisyal bilang mga ninong at ninang na nag-aabot ng grasya kaya hinahayaan lang na maihalal ng maihalal sa kabila ng pagiging tiwali at kawalan ng ayos sa pamumuno. Huwag niyong ipagpalit ang inyong mga kinabukasan para sa kaunting abuloy.

Kung nais nating makamit ang inaasam na pagbabago, unahin nating baguhin ang ating mga sarili. Kung magiging masigasig lang sana tayo sa pagkilatis sa ating mga pinuno at boboto hindi dahil sa personal na kadahilanan, kundi sa isang obhektibo, values-based, at moral na pamantayan, hindi po malayong makamit natin ang pagbabagong inaasam-asam.

Itong mga pagbabago na nais nating bigyang-katuparan ay laging magsisimula sa ating mga tahanan. Bawat pamilyang Pilipino ay obligado na hulmahin ang mga anak at ang tanang kamag-anakan sa matuwid na landas. Ugaliin natin na ipangaral ang kahalagahan ng katapatan, integridad, nasyonalismo, pagmamahal sa kalikasan, sa kapwa, at Panginoon sa loob ng apat na dingding ng ating mga tirahan.

Ang pamilya ang pinakapundasyon ng bawat lipunang sibil at kung dito pa lang ay magsisimula na ang edukasyon sa tamang moralidad ukol sa tungkulin ng isang responsableng indibidwal, makatitiyak tayo na maging sa pinakamatataas na pwesto ng gobyerno, mararamdaman natin ang tunay na pagbabago. Simulan natin sa ating mga sarili; simulan natin sa ating mga pamilya; simulan natin ngayon.

Hindi ko po sinasabi ito para magbanal-banalan o ipangalandakan na ako’y isang taong walang bahid-dungis, bagkus sinasabi ko po ito dahil kagaya niyo, tao lang din ako—hindi perpekto. At dahil nga tayo ay hindi perpekto, kailangan nating magkaroon ng malinaw na pundasyon ng kung ano ang tama o mali; magkaroon ng iisang pamantayan na siyang gagabay sa ating bawat desisyon sa buhay; at sumunod sa mga alituntuning naaayon hindi lang sa batas ng tao o kalikasan, kundi lalung-lalo na sa batas ng ating Panginoon.

Iwaksi na po natin ang mga katangiang hindi wasto at lalong hindi nakatutulong sa ating pag-unlad. Ang pinakamatindi nating kalaban ay ang ating mga sarili.

Makipagtalakayan kasama ko sa:
Email: rep.alejano.magdalo@gmail.com
FB: /Rep.AlejanoMagdalo
Twitter: @AlejanoGary

Makibahagi: Ano ang masasabi mo sa balita na ito?