Dating magka live-in maghaharap sa Asintado

Dating magka live-in maghaharap sa Asintado

Maghaharap sa Asintado ang dating live in partners. Ang idinudulog ng isa, hindi pinapayagan ng kaniyang asawa na makita ang kaniyang mga anak. Susubukan natin sa Asintado na mapag-ayos ang dalawa.