442

Dec 21, 2017 @ 11:31

‘AFP at PNP salary increase’

By Francis Tolentino

Tunay ngang maligaya ang Pasko para sa mga magigiting na miyembro ng ating Phi­lippine National Police (PNP) at Armed For­ces of the Philippines (AFP).

Ang kanilang matagal na paghihintay ay malapit nang matapos, at sa wakas ay makatatanggap na rin sila ng kompensasyong karapat-dapat para sa kanilang pagtataya ng sarili nilang buhay mapanatili lamang na ligtas at mapayapa ang ating bansa.

Ang ating kapulisan at kasundaluhan ay paniguradong magkakaroon ng magandang rason upang harapin ang paparating na bagong taon sapagkat ang Joint Resolution ng House of Representatives at ng Senado ay malapit nang magbunga.

Kamakailan lamang ay naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang nasabing reso­lusyon na naglalayong itaas ang base pay ng mga miyembro ng PNP at AFP, na magmumula sa P64.24 bilyong pondong inilaan para sa naturang pagtataas ng suweldo.

Matagal nang inilalakad ang adhikaing ito, suba­lit ngayon lamang ito mas nabigyang-pansin sa liderato ni Pa­ngulong Duterte.

Ating maaalala na ang pagbibigay ng mas mataas na sahod para sa ating kapulisan at kasundaluhan ay isa sa mga pangako ng ating Pangulo noong nakaraang halalan.

At bilang taong may isang salita, walang pagdududa na aaprubahan ni Pangulong Duterte ang ipapasang joint resolution.

Sa joint resolution, ang isang Police Officer 1 (PO1) halimbawa ay makatatanggap ng P29,668 na buwanang suweldo, epek­tibo sa ika-1 ng Enero 2018.

Ito ay katumbas ng halos isang-daang porsiyentong pag­taas mula sa kasaluku­yang P14,834 buwanang sahod ng isang PO1.

Ito ay nagpapatunay na magkakaroon ng mas matibay na kakaya­hang pampinansiyal ang ating mga pulis at sundalo, na siya ring magpapatibay sa kanila laban sa korap­syon at magbibigay ng panibagong inspirasyon at dedikasyon upang pagsilbihan ang bayan at ang mamamayan.

Ang pagbibigay ng mas malaking kompensasyon sa ating kapulisan at kasundaluhan ay siguradong magpapataas hindi lamang ng kanilang mo­ral bilang mga lingkod-bayan, ngunit ­pati na rin ng kanilang dig­nidad at dangal bilang tagapagtanggol ng sambayanang Fili­pino.

Kailanman ay hindi magiging mada­ling itaya ang iyong sari­ling buhay sa mga ope­rasyon ng kapulisan at kasundaluhan.

Ang ina­asahang pagtaas na ito ay magpapatotoo sa pangako ng pamahalaan na ang mga Filipinong handang magtaya ng kanilang buhay para sa ba­yan ay mabibigyan ng karapat-dapat na gantimpala.

Ang karagdagang kompensasyong ito ay hindi lamang makapagbibigay ng karagdagang pantaguyod para sa mga pa­ngagailangan ng kanilang mga pa­milya, ito ay magbibi­gay rin sa kanila ng mas masa­yang pagreretiro mula sa ­serbisyo.

Makibahagi: Ano ang masasabi mo sa balita na ito?