Korona idedepensa ni Wong

Asam ng mga miyembro ng Philippine wushu team na makapag-ensayo sila sa mismong venue na paggaganapan ng wushu sa 30th SEA Games upang ma-familiarize nila ang lugar.