Music, history subject babawasan, math, science ipapalit

Ibinahagi ni Merlyne Gumatay ng DepEd Kalinga na nais ni Education Secretary Leonor Briones na bawasan ang mga asignatura sa mga social science upang palawakin ang pagtuturo ng applied science at makipagsabayan sa buong mundo.