ABANTE donald trump not racist us

Trump: I’m not a racist

Sa araw ng pag-alaala ng mga Amerikina sa civil rights hero na si Martin Luther King, mariin namang pinabulaan ni US President Donald Trump na isa siyang racist.