Pagpreserba sa indigenous games umusad sa Kamara

Inaasahan nang mapapanatili ang mga kinagisnang tradisyunal at pangkulturang mga laro sa bansa sa batas na umaasam na mapreserba, muling maipakilala at ituro sa mga kabataan sa iba’t ibang eskuwelahan.