Lending Corp. bumuo ng alyansa vs ‘data privacy’

Dahil sa mga nakaraang pagsalakay sa mga online lending firm, bumuo ng alyansa ang iba’t ibang grupo ng ‘lending corporations’ upang tugunan ang isyu sa ‘data privacy’ at iligal na paggamit sa mga personal na impormasyon para sa kanilang pakinabangan.