US Marine, AFP nagdaos ng Marine to Marine talks

US Marine, AFP nagdaos ng Marine to Marine talks

Bumisita sa bansa ang mga opisyal ng US Marine Forces Pacific para sa tinatawag na Marine to Marine staff talks na naglalayong palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa Indo Pacific Region