639

By

AbanTen: 10 detalye sa pagkamatay ni Rizal, ayon sa nakasaksi

Sa nalimbag na artikulo sa Sunday Times Magazine noong 1949, nailahad ng nagngangalang Hilarion Martinez ang kanyang naging karanasan nang personal na makita ang pagkamatay ng ating Pambansang Bayani na si Gat Jose Rizal.

Sa lumabas na post sa Reddit na may titulong ‘I Saw Rizal Die’, ibinahagi ang kabuuan ng artikulo kung saan idinetalye ang araw ng Disyembre 30, 1896, ang araw kung kailan isinagawa ang execution kay Rizal.

Ito ang ilan sa mga kapansin-pansing detalye ayon sa inilahad ni Hilarion Martinez, isang miyembro nang Leales Voluntarios de Manila at drum corps na kasama noong pinaslang si Rizal

1.) Mga Espanyol iwas sa pagpatay mismo kay Rizal

Sa kwento ni Martinez, kanyang sinabi na ang mga Espanyol na sundalo ay walang balak na sila mismo ang bumaril kay Rizal. Pinalinya ang mga Pinoy sa firing range, at nakapwesto naman ang mga sundalong Espanyol sa likod ng mga Pinoy para sila ang barilin kung sakaling hindi ito sumunod sa utos.

“This formation was strategic because the Filipino soldiers’ position within the cuadro signified that the Spanish authorities wanted Rizal to die in the hands of the Filipino soldiers. If the latter disobeyed the command to fire upon Rizal, the Spanish soldiers positioned at the rear would fire upon them.”

2.) Rizal sinamahan ng isang pari, Spanish officer sa execution site

Ayon kay Martinez, hindi nila alam ang itsura ni Rizal noong mga panahon na ‘yon, ngunit pagpasok ng isang lalaking may escort na Spanish official at isang pari ay nadama agad ng mga nakapaligid na si Rizal ito.

“Soon the small crowd heard the muffle sound of our approaching vivas draped with black cloth during execution ceremonies. A slight commotion broke out at the right end of the cuadro near the bay as some soldiers with fixed bayonets entered followed by a man in black, his arms tied at the elbows from the back, on his head, a derby hat or chistera, on his sides, a Spanish officer and a Jesuit priest.

When I saw the man, I knew he was Rizal.”

3.) Rizal pinigilan sa pagsasalita

Inutusan umano sina Martinez na kung sakaling makitang nagsasalita o marinig ang boses ni Rizal ay lakasan nila ang pagtatambol upang masapawan ang tinig ng Pambansang Bayani.

We in the drum corps were about seven paces behind Rizal who then faced the bay. Our commanding officer approached us and told us should Rizal attempt to speak aloud, we should beat our drums hard to drown out his voice. I looked at Rizal.

4.) Ang naging utos nang pagpatay kay Rizal ng isang Spanish colonel

Kung ‘Consummatum Est’ (It is finished) ang huling naging salita ni Rizal, ito naman ang naging huling sinabi ng isang mayor de plaza na nag-utos sa pagpatay sa kanya.

“En el nombre del Rey, el que se levante la voz a favor del reo sera ejecutado.”

(Sa utos ng hari, kung sino man ang lumaban kontra sa kanyang pamumuno ay papatayin.)

5.) Rizal hindi pinaluhod

Kung ang ibang mga kriminal na isinasailalim sa firing squad ay pinaluhod, si Rizal ay nakatayo ng barilin.

Many of the reos [condemned criminals] had been caused to kneel and be hoodwinked before they were shot on the head. But Rizal was spared that humiliation.

6.) Rizal tumumbang nakaharap sa langit.

Nang tumama na ang bala sa katawan ni Rizal, kanyang pinilit na tumumba nang hindi nakaharap sa lupa bagkus ay ginamit ang natitirang pwersa para bumagsak nang nakatingin sa langit.

Then the commanding officer by means of his saber, signaled the firing squad to aim. Then the saber dropped and there was a simultaneous crack of rifle fire that shattered the stillness of the morning. Jose Rizal wheeled in one last effort and toppled forward with a thud, his face towards the sky and his derby hat thrown ahead. He had fallen in the direction of the bay.

7.) Anim na Pinoy parte ng firing squad

Dahil iwas ang mga Espanyol sa pagpaslang kay Rizal gamit ang sariling mga kamay, siya’y binaril ng anim na Pilipino.

Then the commanding officer by means of his saber, signaled the firing squad to aim. Then the saber dropped and there was a simultaneous crack of rifle fire that shattered the stillness of the morning. Jose Rizal wheeled in one last effort and toppled forward with a thud, his face towards the sky and his derby hat thrown ahead. He had fallen in the direction of the bay.

8.) Aso pumalibot sa katawan ni Rizal

Matapos bumagsak ang katawan, isang aso ang umano’y lumapit sa katawan ni Rizal na kumakahol-kahol. Para kina Martinez, isa itong hudyat ng masamang pangyayari.

Suddenly, as if from nowhere, a small dog appeared and ran in circles around Rizal’s fallen body, barking and whimpering. This incident would much later be the subject of our talk in our quarters. Some of my comrades were quick to conclude that it was a premonition of a coming misfortune.

9.) Matapos ang firing squad, Rizal binaril ng malapitan.

Bilang paninigurado, isinagawa ng firing squad ang ‘tiro de gracia’, kung saan babarilin ng malapitan ang katawan ng na-firing squad.

Then the capitan militar de la sanidad (medical officer) stepped forward, knelt before the fallen man, and felt his pulse. Looking up, he beckoned to a member of the firing squad to come forward and give the final tiro de gracia, another shot done at close range.

10.) Walang buhay na katawan ni Rizal, pinagtinginan

Bilang tradisyon umano sa mga eksekusyon, pinapalinya ang mga taong naging kasapi at kinakailangang daanan o tingnan ang katawan ng na-firing squad. Ginawa rin ito magin kay Rizal.

“When we were commanded ‘eyes left,’ I did not shut my eyes as I did at the sight of the several reos whose heads were blown off by rifle fire. I wanted to see the face of the man for one last time. Rizal lay dead on the dewy grass. The day had started and I realized that I was gazing on the face of the great Malayan; that I was witnessing history in the making.”

Makibahagi: Ano ang masasabi mo sa balita na ito?